de mantelzorgregelaar, mantelzorg, oss, regelaar, makelaar, mantelzorgmakelaar

De Mantelzorgregelaar

De Mantelzorgregelaar: “Ik wil voorkomen dat mantelzorgers gaan omvallen en laten weten dat zij er niet alleen voor staan.”

Mijn naam is Meike van Esch en ik woon in Oss. Mijn interesse is altijd uitgegaan naar het werken met mensen, van HRM tot verzuimbegeleiding. In mijn privé leven kwam ik in aanraking met een mantelzorgmakelaar. Wij hebben toen veel ondersteuning ontvangen in een aantal praktische regel- en uitzoektaken. Daar wilde ik meer van weten! Na wat gesprekken met andere mantelzorgmakelaars uit de buurt heb ik besloten om de opleiding tot Mantelzorgmakelaar zelf te gaan volgen.

Hoe gaat het in zijn werk.

Nadat wij elkaar (telefonisch) gesproken hebben, kom ik graag bij je langs voor een persoonlijk gesprek.

In dit gesprek kun je aangeven waar je ondersteuning bij nodig hebt op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk & inkomen en recht. We maken samen afspraken over mijn dienstverlening. Ik kom bij je langs om een uitgebreid plan van aanpak te maken en afspraken te maken over wat ik oppak. De regie blijft altijd bij de mantelzorger.

de mantelzorgregelaar, mantelzorg, oss, regelaar, makelaar, mantelzorgmakelaar

Dit kan ik als De Mantelzorgregelaar concreet voor je doen.

De juiste en snelste weg wijzen naar passende zorg, begeleiding en ondersteuning
Een PGB aanvraag voor WMO, WLZ, Zorgverzekering of Jeugdwet
Een eigen bijdrage berekenen
Gesprek met gemeente, zorgkantoor of andere instanties voorbereiden of bijwonen
Een Persoonlijk Plan, Zorgplan of Budgetplan schrijven

Ondertussen een vraag? Bel gerust en klik (hier)

Ondersteuning bieden in contacten met overheid en zorginstellingen
Formulieren invullen, zorgcontracten opmaken en zorgbeschrijvingen maken
De best passende antwoorden vinden voor zorg en begeleiding binnen het lokale aanbod van geconstracteerde en niet gecontracteerde zorgaanbieders
Bezwaarschriften schrijven
Contacten leggen en onderhouden met instanties
Ondersteunen en bemiddelen in gesprekken met werkgevers over afstemming werk/mantelzorg
Passende woonruimte zoeken
Vervangende mantelzorg (respijtzorg) regelen
Financiële vraagstukken rondom zorg uitzoeken

Dit kan ik als Onafhankelijk Clientondersteuner concreet voor je doen:

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Wlz)  kunnen hulp krijgen van een Onafhankelijk Cliëntondersteuner.
De cliëntondersteuner helpt jou of jouw familie met alle vragen rondom het regelen en uitvoeren van langdurige zorg. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Wat is cliëntondersteuning?  

Als clientondersteuner denk ik met je mee als je vragen hebt rondom zorg. De zorg in Nederland is namelijk niet altijd makkelijk te regelen, zeker niet als je bijvoorbeeld een beperking hebt of chronisch ziek bent. Want dan kan het regelen van je dagelijkse leven ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een woonplek, zorg, geldzaken, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk en onderwijs. 

Als onafhankelijk clientondersteuner sta ik naast je, samen vinden we een oplossing voor de zorg die voor jou het beste is.

Wat kan de cliëntondersteuner voor jou betekenen?  

Je kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen over de volgende onderwerpen:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij jouw situatie
  • De invulling van jouw behandeling(en). Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin leg je vast hoe jij jouw leven wilt inrichten en wat daarbij voor jou de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorg- of ondersteuningsplan. Je kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die je maakt met jouw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ik je tijdens de bespreking met de zorgverlener bijsta.
  • Bemiddeling tussen jou en jouw zorgaanbieder. Wens je een andere invulling van jouw zorgvraag en/of kom je er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een ik je helpen.

Tarieven
Mantelzorgmakelaars worden steeds vaker vergoed door de aanvullende pakketten van veel zorgverzekeraars. Maar er zijn ook andere manieren om mijn diensten vergoed te krijgen.

Vergoeding door zorgverzekering
Als uw zorgverzekeraar de dienstverlening van een mantelzorgmakelaar vergoedt, dan staat dat duidelijk in de polis van uw aanvullende verzekering. Doet uw zorgverzekeraar (nog) niet mee? Check dan de verzekering van degene die u verzorgt. Heeft deze verzekeraar wél afspraken gemaakt over een vergoeding? Dan kunt u mij soms ook daaruit betalen. Meer weten? Klik op: Vergoeding mantelzorgmakelaar 2023.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Registerplein en ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars BMZM, dit zijn voorwaarden om voor vergoeding van mijn diensten in aanmerking te komen.

Werkende mantelzorger

(Klik hier)

Als u mantelzorg combineert met een baan, informeer dan eens bij uw werkgever naar een eventuele vergoeding. Misschien heeft u een Individueel Keuze Budget, of is er een Vitaliteitsbudget waar mijn diensten uit vergoed kunnen worden?

Werkgevers

(Klik hier)

Heeft u een eigen bedrijf met werkende mantelzorgers in dienst? Dan wilt u vast dat uw medewerkers Werk & Zorg in balans kunnen houden. Ik kan bijvoorbeeld een mantelzorgspreekuur op uw locatie(s) houden of adviezen geven aan HR voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Neem gerust contact met me op om te kijken naar de mogelijkheden. Na ons gesprek ontvangt u een passend voorstel inclusief offerte.

Gemeenten

(Klik hier)

Een aantal gemeenten in Nederland vergoedt inmiddels ook de inzet van een Mantelzorgmakelaar vanuit de WMO. U kunt dit navragen bij het WMO loket van uw gemeente, of ik kan dit voor u doen.

mantelzorgregelaar, mantelzorg, oss, regelaar, makelaar, mantelzorgmakelaar, tarieven

Vragen?